Gatunek, który uprawia Mariusz Waras – street art – ma element anarchii sam w sobie. Od samego wejścia widz zostanie wciągnięty w ekspozycję absurdu, humoru i bałaganu – w treści i w formie.

Wernisaż wystawy „Anarchia i Nowa Sztuka” artystów Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie w Centrum Rzeźby Polskiej Orońsku.

Jakub Czyszczoń, Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, Wojciech Duda, Łukasz Jastrubczak, Emilia Kamińska, Robert Knuth & Jerzy Mazzoll, Paweł Książek, Kamil Kuskowski, Olga Lewicka, Artur Malewski, Hanna Nowicka, Igor Omulecki, Zbigniew Rogalski, Lidia Sapińska, Aleksandra Ska, Łukasz Skąpski, Piotr Skiba, Andrzej Szpindler, Małgorzata Szymankiewicz, Mariusz Waras, Andrzej Wasilewski, Adam Witkowski, Anna Witkowska, Waldemar Wojciechowski, Monika Zawadzki, Agata Zbylut, Rafał Żarski W ramach wystawy na fasadzie Muzeum Rzeźby Współczesnej powstał mural Mariusza Warasa.

Przy niezwykle ofiarnej pomocy Roberta Konopskiego. Muzeum Rzeźby Współczesnej Wernisaż 11 marca Wystawa czynna do 22 maja 2016 Kuratorka: Małgorzata Kaźmierczak 5 lutego 1916 roku Hugo Ball otworzył Cabaret Voltaire i ogłosił pierwszy manifest Dada.

Wraz z Emmy Hennings, Tristanem Tzarą, Hansem Arpem, Marcelem Janco i Richardem Huelsenbeckiem dał początek ruchowi, który przewrócił świat sztuki do góry nogami.

Dadaizm wziął się z reakcji artystów na I wojnę światową, którzy wybrali neutralną Szwajcarię, aby uprawiać sztukę absurdalną, antyestetyczną, internacjonalistyczną, prześmiewczą i kwestionującą wszelkie zasady w sztuce i w życiu.

Wtedy powstały pierwsze performance’y i pierwsze dzieła interaktywne, zacierające granicę między twórcą a odbiorcą. Można śmiało powiedzieć, że humor wielu współczesnych prac można odczytać jako odreagowanie rzeczywistości zgodnie z freudowską zasadą, że żartem przykrywamy to, z czym trudno jest się nam zmierzyć.

Kiedy politycy sięgają po retorykę bliską tej z pierwszych dekad XX wieku, metody Dada stają się nam niepokojąco bliskie. 100-lecie Dadaizmu” pokazuje, jak różne są skojarzenia z Dada artystów reprezentujących różne media.

Dla performerów ich dadaistyczne korzenie są zupełnie oczywiste i we wszelkich wypowiedziach na ten temat łatwo o truizmy.

Klasycznie dadaistyczny i oparty na tekście performance zaprezentuje Andrzej Szpindler.

Pokazana zostanie także dokumentacja performance’ów Igora Omuleckiego.

Jednak w świecie obiektów i nowych mediów, element Dada jest zawsze czymś zaskakującym.